top of page
Kolonya-mendil-fabrikası

DERİN KOLONYA

       Kolonyayı ilk defa kimin yaptığı kesin olarak bilinmemektedir. Eski verilere göre ilk defa 1690'da Almanya'nın Köln şehrinde yaşayan Jean Paul Feminis adlı bir seyyar satıcı yapmıştır. Bu şahıs kolonyayı yaptığı reçeteyi Giovanni Antonio Farina adlı birisine bırakmış, o da yeğeni Giovanni Maria Farina'ya vermiştir. Giovanni Maria kolonya yapımı üzerinde çalışmış ve "hoş lavanta suyu" adıyla ilk kolonyayı yapmıştır. Bundan sonra kolonya yapımı işi Köln (Kolonya) şehrinde gelişmiştir. XIX. yüzyıl başlarında kolonya yapımı Fransa'ya geçmiş ve "Eau de Cologna (Kolonya suyu)" adı ile üretilmiştir. Bundan sonra da bu hoş kokulu sıvıyı dünya kolonya olarak tanımıştır.

   Doğal olarak üretilen koku bileşenlerinden yapılmış en iyi kolonyaları kullanmak, sentetik koku ve bileşenlere maruz kalmaktan kaçınmanıza yardımcı olur. Örneğin Derin’in %100 doğal kaynaklı içeriklerle formüle edilmiş Ocean ve  Carnaval Kolonyası, nefes açıcı özelliği ile duyularınızı canlandırır. Ferahlamanıza yardımcı olur. 

DEEP Cologne

It is not known exactly who made the cologne for the first time. According to old data, a peddler named Jean Paul Feminis, who lived in Cologne, Germany, made it for the first time in 1690. This person left the prescription for the cologne to someone named Giovanni Antonio Farina, who gave it to his nephew, Giovanni Maria Farina. Giovanni Maria worked on the making of cologne and made the first cologne with the name "nice lavender water". After that, the cologne making business developed in the city of Cologne (Cologne). XIX. At the beginning of the century, cologne production was transferred to France and it was produced with the name "Eau de Cologna (Cologne water)". After that, the world recognized this fragrant liquid as cologne. ​ ​ Using the best colognes made from naturally produced fragrance ingredients will help you avoid exposure to synthetic fragrances and ingredients. For example, Derin's Ocean and Carnaval Cologne, formulated with 100% natural ingredients, revitalizes your senses with its breath-opening feature. It helps you refresh.

DEEP Köln

Es ist nicht genau bekannt, wer das Köln zum ersten Mal hergestellt hat. Nach alten Angaben schaffte es 1690 erstmals ein Hausierer namens Jean Paul Feminis, der in Köln lebte. Diese Person hinterließ das Rezept für das Eau de Cologne jemandem namens Giovanni Antonio Farina, der es seinem Neffen Giovanni Maria Farina gab. Giovanni Maria arbeitete an der Herstellung von Kölnisch Wasser und stellte das erste Kölnisch Wasser mit dem Namen "schönes Lavendelwasser" her. Danach entwickelte sich die Kölner Manufaktur in der Stadt Köln (Köln). XIX. Anfang des Jahrhunderts wurde die Kölner Produktion nach Frankreich verlagert und unter dem Namen "Eau de Cologna (Kölner Wasser)" hergestellt. Danach erkannte die Welt diese duftende Flüssigkeit als Kölnisch Wasser. ​ Die Verwendung der besten Kölnisch Wasser aus natürlich hergestellten Duftstoffen hilft Ihnen, den Kontakt mit synthetischen Duftstoffen und Inhaltsstoffen zu vermeiden. Derin's Ocean and Carnaval Cologne zum Beispiel, formuliert mit 100 % natürlichen Inhaltsstoffen, belebt Ihre Sinne mit seiner atemöffnenden Funktion. Es hilft Ihnen, sich zu erfrischen.

bottom of page